ดาว์นโหลดวันนี้ จะได้ 1.7.2, 1.7.5, 1.7.10, 1.8, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.2, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.2
Minecraft Version Optifine Version
1.7.2 HD U E7
1.7.5 HD U D1
1.7.10 HD U D4
HD U D7 Preview
HD U D7
1.8 HD U H6
HD U H7
1.8.8 HD U H6
HD U H7
1.8.9 HD U G7
HD U G9
HD U H2
HD U H3
HD U H4 Preview
HD U H5
HD U H6
HD U H7 Preview
HD U H7
1.9 HD U B5
HD U D7 Preview
HD U D7
1.9.2 HD U B1
HD U B2
HD U D7
1.9.4 HD U B4
HD U B5
HD U B6
HD U D7 Preview
HD U D7
1.10 HD U A0 Preview
HD U B6
HD U B7
HD U C1
HD U D7 Preview
HD U D7
1.10.1 -
1.10.2 HD U C1 Preview
HD U C1
HD U C2 Preview
HD U C2
HD U C3 Preview
HD U C3
HD U D1
HD U D2
HD U D3
HD U D4
HD U D7 Preview
HD U D7
1.11 HD U B1
HD U B2
HD U B3
HD U B4 Preview
HD U B5
HD U B7 Preview
HD U B7
1.11.2 HD U B5 Preview
HD U B5
HD U B6 Preview
HD U B6
HD U B7 Preview
HD U B7
HD U B8 Preview
* = Minecraft = Optifine

บริการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Optfine.net และ | Hosting ไทย โดย Hosting สหรัฐ โดย

© 2015-2017 BoyPhongsakorn Network.